وجه مشترك...!!!

نمیدونم چرا توی ساحل اینجا هم تایر پیدا میشه..؟؟

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید