توی این عكس ارتفاع موج  یه چیزی حدود 5/1 متر بود

جاتون خالی توی این موجها شنا كردم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید