مسجد ملک ابن عباس:

به دستور حاج محمد ابن عباس بحرینی برای سید محمد عالم ساخته شده است.

این مسجد احتمالا به جای مسجد قدیمی تر در همین مکان ساخته شده و مناره موجود ، سومین مناره ای است که در سال ۱۲۳۷ شمسی ساخته شده است.

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید