زیبای آرزوهایم !

      ای صمیمی ! ......ای دوست

                   گاه و بیگاه لب پنجره ی خاطره ام میایی

                                               دیدنت .....حتی از دور

                                                  آب بر آتش دل می پاشد

   آنقدر تشنه ی دیدار تو ام

                   که به یک جرعه نگاه تو قناعت دارم

                                             دل من لک زده است

                                                  گرمی دست تو را محتاجم

     و دل من .....به نگاهی از دور

                                     طفلکی می سازد

    ای قدیمی ! .....ای خوب

                    تو مرا یاد کنی .....یا نکنی

                                                من به یادت هستم

    من صمیمانه به یادت هستم

                            دایم از خنده لبانت لبریز

                                                  دامنت پر گل باد

 

     دوست داشتن گزینه ی مناسبی برای بیان عشقی که نسبت به تو دارم نیست !

       لیکن از محبت بگذشته ... و به جای دست نیافتنی در قعر قلبم رسیده ...!

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید