این همه
تقصیر من نبود
که با این همه ...
با این همه امید قبولی
در امتحان ساده ی تو رد شدم.
       
اصلا نه تو ، نه من !
تقصیر هیچ کس نیست
      
از خوبی تو بود
که من
بد شدم !
...
       
" قیصر امین پور "

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید