سلام.....

وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم.....

وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم.....

وقتی که دیگرنمی توانست مرا دوست بدارد
من اورا دوست داشتم....

وقتی او تمام کرد
من شروع کردم....

وقتی او تمام شد
من آغاز شدم.....

و چه سخت است تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن
مثل تنها مردن......

با تو بودن هم عذابی بود.....
بی تو بودن هم عذابی.....

و حالا به این مرحله رسیدم.....
          رسیدن بهانه ی ست برای جدایی...و چه تلخ است این جدایی....

با تشکر از:ماه خاموش

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید