در دادگاه عشق........قسمم قلبم بود.وکیل دل حاضر جمعی از عاشقان و دلسوختگان .قاضی نامم را بلند خواند و گناهم را دوست داشتن تو خواند.محکوم شدم به تنهایی و مرگ کنار چوبه دار از من خواستند تا آخرین خواسته ام را بگویم و من گفتم :به تو بگویند.........دوستت دارم

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید