شبا به امید چشات چشمامو رو هم می زارم شاید توی خوابم بیای بشه باهات حرف بزنم چشام شبا بارونیه به التماسه اون چشات هی التماست می کنم . فقط برای یک نگاه حالا دیگه چرخ فلک نمی چرخه به کام من چه کار کنم . عاشقتم . اینه فقط گناه من حالا حتی نبودنت برام یه دنیا بودنه خیال نکن دروغ می گم . اشکام گواه حرفمه خیال نکن میشه بری یه روزی از خاطر من می خوام بازم بهت بگم : عاشقتم اینه فقط گناه من

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید