مهربونم، 

نازنینم، بهترینم. 

عشقم، امیدم، جونم. 

با توام ، با تو، دنیای من. 

میخوام لحظه هام رو با تو بگذرونم.

تمام لحظه های كه حالا دارم

و نمی دونم چند سال، چند ماه،

چند هفته، یا چندروز دیگه

میتونم و فرصت دارم با تو باشم یا نه؟! 

ارزش این لحظه ها رو با هیچ چیز دیگه نمیتونم برابر بدونم. 

میخوام تو تمام لحظه هایی كه میتونیم

داشته باشیم،با تو باشم. 

كنارت همراهت، هم قدم 

و هم نفس با نفس كشیدنت. 

میخوام تا میتونم صدای قلب مهربونت

رو بشنوم. تا میتونم نفسهات رو بشنوم و حفظ كنم. 

میخوام ضربان قلبت رو بشمارم تا وقتی نیستی،

از حفظ بشمارم و ثانیه هام رو با تو تنظیم كنم. 

میخوام حالا با تو باشم. چون نمیدونم تا دو سه ماه دیگه

. وقتی این دوران تموم شد، چه اتفاقی میخواد برام بیفته. 

زندگیم تویی. لحظه های حضورت رو ازم دریغ نكن. به

اندازه همه ثانیه های حضورت، بهت نیاز دارم. 

كنارم بمون، تا زنده بمونم. با من باش، تا دووم بیارم. 

مراقب چشمات باش، تا امیدوار بمونم. مراقب قلبت

باش، تا زنده بمونم. مراقبم باش، تا كنارت بمونم. 

گفتم، هزار بار دیگه هم میگم: 

دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. دوستت دارم. . . تا هر زمان كه زنده باشم 

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید