هر وقت خواستی بدونی کسی دوست داره یا نه!! تو چشماش زل بزن تا عشقو تو چشاش ببینی اگه نگات کرد عاشقته* اگه خجالت کشید برات می میره*اگه سرشو انداخت پایین و یک لحظه رفت تو فکر بدون که بدون تو میمیره*اگه سرشو انداخت پایین و خندید و حرف رو عوض کرد

<<اصلا دوست نداره >>

لطفا امتیاز خود را برای این پست وارد کنید